[wpseo_breadcrumb]

Algemene Voorwaarden

laatst gewijzigd op 15-01-2022 (paragraaf cadeaubonnen)

Volg je yogalessen bij Een nieuwe Balans of boek je een massage, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

Medisch

De cursist is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docente zodat zij verantwoorde alternatieven kan aandragen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over. Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!!! De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les. De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is. Neem je medicatie en merk je vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

Sociaal

Aangeraden word om vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Je weet het maar nooit: laat kostbare voorwerpen niet in de garderobe achter maar neem ze mee in het leslokaal. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit…

Betaling

Het cursusjaar is onderverdeeld in vier blokken. De kosten daarvan vind je terug in de jaarplanning. Je bent van een plek verzekerd na betaling van het cursusgeld. Betaling via bank-giro heeft de voorkeur. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de docente de cursist de toegang tot de les weigeren. Bij een tweede betalingsherinnering, zal er €10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.

Les inhalen

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op een ander dagdeel. Gemiste uren kunnen worden meegenomen naar het aangrenzende blok. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin/familielid. Van niet ingehaald lessen vind geen restitutie plaats.

Afmelden en beeindiging van deelname

Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig per whatsapp of per mail wordt door gegeven, zodat de les op tijd kan beginnen. Individuele lessen die binnen 24 uur voor afspraak worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering voor die tijd worden geen kosten in rekening gebracht. Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elk blok. Bij uitblijven van opzegging volgt een betalingsverplichting voor het volgende blok.

Sluiting/ overmacht

Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties worden er in principe geen yogalessen gegeven. Mocht de docente hiervan afwijken dan wordt dit vermeld in de nieuwsbrief of via de website.

Bij ziekte worden de lessen van Marysia vervangen door collega docenten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de resterende lessen gerestituteerd.

In geval van sluiting op last van de overheid, zoals recent met het Coronavirus, vind van reeds betaalde lessen geen restituatie plaats. Er wordt dan gekeken naar een passend, verantwoord alternatief zoals online yoga, buitenlessen of een ruimer inhaalbeleid zodra de lessen weer hervat mogen worden. Vanaf sept 2020 wordt bij gedwongen sluiting het lopende blok gepauzeerd en bij groen licht weer opgepakt.

Een nieuwe Balans is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen of huurbetaling voor nog plaats te vinden evenementen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

Bedrijfsyoga/ evenementen

Voor bedrijfsyoga geldt: annulering van een les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Annuleringen binnen die 48 uur zullen volledig in rekening worden gebracht.

Massage

De massages worden gegeven door Marysia. Omdat vrouwen in het massage-vak kwetsbaar zijn, worden de massages  zoals getoond op deze website alleen aangeboden aan vrouwen. Met mannen wordt alleen een sessie geboekt als deze reeds bekend zijn binnen de praktijk. Van seksueel overschrijdend gedrag word altijd aangifte gedaan bij de politie. De kosten voor de massages dienen ter plekke contant of vooraf per tikkie te worden voldaan. Annuleren kan tot 24 uur voor de geplande afspraak. Bij niet tijdige annulering of no-show worden de kosten volledig in rekening gebracht. Bij koorts, acute ontstekingen, besmettelijke huidaandoeningen, kneuzingen en botbreuken wordt er (lokaal) niet gemasseerd. Weet je niet zeker of je in jouw toestand gemasseerd mag worden? Check het dan even bij je behandelend arts en lees de pagina contra-indicaties..

Cadeaubonnen

De cadeaubonnen die na 1 januari 2022 worden uitgeschreven, zijn ivm een wetswijziging 2 jaar geldig. Het bedrag op de bon dient binnen 1 massage afspraak of priveyoga/coachingssessie verbruikt te worden. Een evt restbedrag wordt niet uitbetaald. Ben je zelf niet in de gelegenheid om de bon te verzilveren dan kan deze ook worden overgedragen. De cadeaubonnen zoals deze elders verkocht worden (VVV. Wellnessbon ed) zijn binnen deze praktijk niet geldig.

Verhuur yogaruimte

Buiten lestijden is de de lesruimte beschikbaar voor verhuur. Voor incidentele huur geldt: bedragen zijn exclusief btw. De bespreking van de ruimte kan tot 2 weken voor het evenement kostenloos worden geannuleerd. Daarna wordt de huur volledig in rekening gebracht.

Voor structurele huur geldt: de huur wordt aan het begin van de maand in rekening gebracht. De bedragen zijn exclusief btw. Beëindiging van de huur graag 1 maand van tevoren melden. Wordt de samenwerking door Een nieuwe Balans beëindigd, dan geldt een opzegtermijn van twee kalendermaanden zodat de huurder voldoende tijd heeft om te zoeken naar een alternatief. Voor beiden geldt: huur is inclusief gebruik van alle materialen en keukenfasciliteiten. De betaaltermijn voor de huur bedraagt 14 dagen. Daarna volgt een herinnering. Bij een tweede en evt derde betaalherinnering worden telkens 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.

N

Evaring & lenigheid geen vereiste

N

Gepassioneerde yogadocenten

N

Korting & extra lessen voor cursisten

N

Kleine groepen & persoonlijke aandacht

N

10 jaar les-ervaring

Meld je aan

4 proeflessen met 25% korting