Algemene Voorwaarden

laatst gewijzigd op 07-08-2022 (paragraaf sluiting/overmacht)

Volg je yogalessen bij Een nieuwe Balans of boek je een massage, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

Medisch

De cursist is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijke of psychische klachten te melden zodat de docent verantwoorde alternatieven kan aandragen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over. Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!!! De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens de les. In de lessen voeren wij geen manuele correcties uit zoals dat bij sommige yogavarianten wel de gewoonte is. De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is. Neem je medicatie en merk je vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

Sociaal

Aangeraden word om vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten.

 

Diefstal

Je weet het maar nooit: laat kostbare voorwerpen niet in de garderobe achter maar neem ze mee in het leslokaal. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies. Graag de telefoon op stil of beter nog, helemaal uit…

Betaling

Het cursusjaar is onderverdeeld in vier blokken van ongeveer 10 lessen. Je bent van een plek verzekerd na betaling van het cursusgeld. Betaling via bank-giro heeft de voorkeur. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de docente de cursist de toegang tot de les weigeren. Bij een tweede betalingsherinnering, zal er €10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden. De tarieven op de website zijn lijdend.

 

Proeflessen

Binnen de praktijk bestaat de mogelijkheid om in 4 proeflessen met 25% korting kennis te maken met de praktijk. Deze proeflessen zijn 4 lesweken geldig. Daarna hoor ik graag van je of je voor vast aansluit. Mis je in deze periode een les dan kun je deze nog inhalen in dan lopende blok of het lesblok wat er op volgt. Je kunt maar 1x gebruik maken van dit aanbod. De tarieven op de website zijn leidind.

Les inhalen

Gemiste lessen kunnen op een later tijdstip worden ingehaald in het huidige of het aangrenzende blok. Daarna komen de lessen te vervallen. Yoga gaat over verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen over je eigen welzijn maar ook om hoe je omgaat met jouw omgeving.  Het is mijn verantwoordelijkheid dat de lessen waar cursisten voor betalen doorgaan. Jouw verantwoordelijkheid is het dat je tijdig de lessen inhaalt.

Inhalen gaat op basis van beschikbaarheid dus laat je lessen niet tot het laatste moment liggen.

Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin/familielid. Van niet ingehaalde lessen vind geen restitutie plaats.

Afmelden en beeindiging van deelname

Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig per whatsapp of mail wordt door gegeven. Moet je last minute afbellen? Doe dat dan bij je eigen docente zodat de les op tijd kan beginnen. Al onze nummers staan op de contactpagina. Individuele lessen die binnen 24 uur voor afspraak worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering voor die tijd worden geen kosten in rekening gebracht. Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elk lesblok. Je krijgt hier 2 weken voor het einde van het blok een reminder voor in jouw e-mail. Bij uitblijven van opzegging volgt een betalingsverplichting voor het volgende blok.

Sluiting/ overmacht

Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties worden er in principe geen yogalessen gegeven. Mocht de praktijk hiervan afwijken dan worden cursisten hiervan op de hoogte gesteld via de website en via email.

Bij ziekte worden de lessen vervangen door collega docenten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de uitgevallen lessen in het volgende lesblok gecompenseerd.

In geval van sluiting op last van de overheid, zoals recent met het Coronavirus, vind van reeds betaalde lessen geen restituatie plaats. Het blok wordt dan gepauzeerd en weer opgepakt als het weer is toegestaan (jouw lessen gaan dus niet verloren). In de tussentijd worden er online- of buitenlessen aangeboden. Dezen worden apart gefactureerd omdat niet iedereen hieraan aan deel zal gaan nemen.

Een nieuwe Balans is een eenmanszaak. In geval van ernstig letsel met blijvende invaliditeit of plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van de nog openstaande lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden van de praktijkhouder of de eigenaar van het pand.

Massage

De massages worden gegeven door Marysia. Omdat vrouwen in het massage-vak kwetsbaar zijn, worden de massages  zoals getoond op deze website alleen aangeboden aan vrouwen. Met mannen wordt alleen een sessie geboekt als deze reeds bekend zijn binnen de praktijk. Van seksueel overschrijdend gedrag word altijd aangifte gedaan bij de politie.

De kosten voor de massages dienen ter plekke contant of vooraf per tikkie te worden voldaan. Annuleren kan tot 24 uur voor de geplande afspraak. Bij niet tijdige annulering of no-show worden de kosten volledig in rekening gebracht. De tarieven zoals getoond op deze website zijn leidend.

Bij koorts, acute ontstekingen, besmettelijke huidaandoeningen, kneuzingen en botbreuken wordt er (lokaal) niet gemasseerd. Weet je niet zeker of je in jouw toestand gemasseerd mag worden? Check het dan even bij je behandelend arts en lees de pagina contra-indicaties.

Cadeaubonnen

De cadeaubonnen die na 1 januari 2022 worden uitgeschreven, zijn ivm een wetswijziging 2 jaar geldig. Het bedrag op de bon dient binnen 1 massage afspraak of priveyoga/coachingsessie verbruikt te worden. Een evt restbedrag wordt niet uitbetaald. Ben je zelf niet in de gelegenheid om de bon te verzilveren dan kan deze ook worden overgedragen. De cadeaubonnen zoals deze elders verkocht worden (VVV. Wellnessbon ed) zijn binnen deze praktijk niet geldig.

Verhuur yogaruimte

Buiten lestijden is de de lesruimte beschikbaar voor verhuur.

  • Voor incidentele huur geldt: bedragen zijn exclusief btw. De bespreking van de ruimte kan tot 2 weken voor het evenement kostenloos worden geannuleerd. Daarna wordt de huur (voor de eerste trainingsdag) volledig in rekening gebracht.
  • Voor structurele huur geldt: de huur wordt aan het begin van de maand in rekening gebracht. De bedragen zijn exclusief btw. Beëindiging van de huur graag 1 maand van tevoren melden. Wordt de samenwerking door Een nieuwe Balans beëindigd, dan geldt een opzegtermijn van twee kalendermaanden zodat de huurder voldoende tijd heeft om te zoeken naar een alternatief.
  • Voor beiden geldt: huur is inclusief gebruik van w/g/l en alle materialen/keukenfasciliteiten. De betaaltermijn voor de huur bedraagt 14 dagen. Daarna volgt een herinnering. Bij een tweede en evt derde betaalherinnering worden telkens 25 euro administratiekosten in rekening gebracht, evt gevolgd door afhandeling van een incassobureau.

 

N

Evaring & lenigheid geen vereiste

N

Gepassioneerde yogadocenten

N

Korting op massages en workshops

N

Kleine groepen & persoonlijke aandacht

N

+15 jaar les-ervaring

N

Onbeperkt online aansluiten

Meld je aan

4 proeflessen met 25% korting

  • Hidden
  • (verplicht)