Home » Polariteitsmassage

Polariteitsmassage

Een mooie aanvulling

In de ontspanningsmassages maak ik veelvuldig en dankbaar gebruik van de technieken uit de polariteitstherapie van dr. Randolph Stone. De massage  wordt niet als een op zichzelfstaande vorm aangeboden.

 

Ontstaan van Polariteitsmassage

De polariteitsmassage is aan het begin van de vorige eeuw ontwikkeld door een in Oostenrijk geboren natuurgeneeskundige, die ontdekte dat ons lichaam, net zoals de aarde, over polen beschikt die geladen zijn. De bovenkant van ons lichaam is positief geladen en onze voeten hebben een negatieve lading.

Polariteitsmassage is een energetische uitlijning van de verschillende polen van het lichaam, wat ervoor zorgt dat de relatie tussen geest, emotie en lichaam wordt hersteld. Wanneer een van de drie uit balans is, geeft dat een energie ophoping, die ergens anders in het lichaam weer een tekort creëert. Door de massage wordt de energiestroom tussen de polen weer op gang gebracht, wat de weg vrij maakt om, via emoties, bewust te worden van de achterliggende gedachten. Blokkades worden hierdoor opgeheven.

Polariteitsmassage is een techniek die een disbalans, wat kan ontstaan door psychische, emotionele of geestelijke spanningen die zich uiten in het lichaam, weer in balans en ontspanning brengt.
Daarnaast geeft het een verzachting van pijn en klachten, zoals hoofdpijn, rugpijn, nek- en schouderpijn, maagklachten, vermoeidheid en kan ook heel geneeskrachtig zijn bij luchtwegaandoeningen.

Hoe gaat een polariteitsmassage in zijn werk?

Als je gemasseerd wordt, word je je meer bewust van wat er zich afspeelt in je lichaam. Je krijgt meer contact met je lichaam en je kan signalen die je krijgt eerder herkennen en leert daarbij stil te staan. Er ontstaat meer contact met je gevoel, je wordt je bewuster van wat zich voordoet in je leven en hoe je ermee omgaat. Het kan ook helpen bij verwerking en geeft een impuls tot verandering. Polariteitsmassage is een aanzet tot bewustwording, het zet je in beweging.

Door de polariteitsenergie langs de meridianen te leiden, brengt de masseur de polen met elkaar in verbinding en kan de Qi of in yogatermen Prana, vrij stromen. Dit doet de masseur door zijn handen op verschillende reflexpunten van het lichaam te leggen en vervolgens de huid en de spieren te masseren. Hierdoor kan de energie tussen de geblokkeerde en slecht verzorgde gebieden weer in balans komen.

In de polariteitstherapie wordt gebruik gemaakt van drie verschillende soorten aanrakingen, namelijk diepe massage, lichte aanraking zonder druk en niet-lichamelijke aanraking, waarbij de handen op korte afstand van het lichaam worden gehouden. Diepe massage kan geblokkeerde energie losmaken. Lichte aanraking en niet-lichamelijke aanraking polariseert de energie.

N

Evaring & lenigheid geen vereiste

N

Gepassioneerde yogadocenten

N

Korting & extra lessen voor cursisten

N

Kleine groepen & persoonlijke aandacht

N

+10 jaar les-ervaring

N

De lessen van Marysia zijn Trauma-informed

Meld je aan

4 proeflessen met 25% korting